Preventivní programy na ZŠ

Preventivní programy v naší základní škole

Začátkem března navštívili naši školu strážníci Městské policie Praha ze skupiny BESIP, aby žáky prvního stupně seznámili s problematikou silničního provozu. V prvních a druhých třídách vysvětlili malým posluchačům povinnosti chodce v silničním provozu, ve třetích třídách pak základy bezpečného chování v silničním provozu. Žáci 4. a 5. třídy se v dvouhodinových blocích seznámili s povinnostmi cyklisty v silničním provozu a se základními pravidly pohybu na pozemních komunikacích. Teorii jsme všichni zvládli na výbornou, teď ještě vše správně uvést do praxe.                                              Hana Zdvihalová

IMG_4730  IMG_4732  IMG_4733  IMG_4731