Přírodověda nás baví!

Ve 4. A nyní v přírodovědě probíráme neživou přírodu. Zkoumali jsme vlastnosti hornin, nerostů a planetu Zemi. Hravou kreativní formou jsme si vytvořili zemské jádro a další vrstvy planety Země. Dalším tématem byly sopky. Pověděli jsme si o procesu sopečné činnosti, jak vznikají ostrovy a na mapách vyhledávali nejznámější sopky světa. Na závěr jsme si vytvořili vlastní vulkán. Jako magmatický krb nám posloužil květináč a plastový kelímek. Kráter jsme vyrobili ze sádry, obarvili a sopka byla na světě. K samotnému výbuchu jsme použili vodu, ocet, jar, sodu a červené barvivo, aby láva vypadala opravdu věrohodně. Pro všechny žáky to byl pěkný zážitek a pro velký úspěch jsme výbuch sopky museli několikrát zopakovat.

 

Karolína Koutecká