Přístavba ZŠ započala

Co se staví – 4 učebny a tělocvična
Předání staveniště – 27. 8. 2018
Dokončení stavby – konec roku 2019

    
                        Eva Hájková, Markéta Jarolímková