Projekt 1. stupně „Dětství bez úrazů“

Projekt 1. stupně „Dětství bez úrazů“

Žáci 5.A připravili pro své spolužáky z 1. stupně soutěžní dopoledne zaměřené  na bezpečnost a ochranu zdraví. Na školním hřišti páťáci rozestavěli celkem devět stanovišť, na kterých žáci dokazovali své znalosti ohledně bezpečné cesty do školy a bezpečného chování doma i venku. Na příkladech rodiny Neplechových ukazovali rizikové chování jednotlivých členů této rodiny. Další stanoviště upozorňovala na nebezpečné předměty doma i venku. Pozornost jsme věnovali i nápojům. Stanoviště s názvem „Pozor, čeho se napiješ“ ukazovalo dětem, že v láhvích od běžného pití může být přelita jiná tekutina, která může dětem při případném požití značně ublížit. Všichni v této soutěži uspěli a byli odměněni drobnými dárky. Touto akcí jsme přispěli k celoškolnímu projektu, který je v tomto školním roce zaměřen na zdraví.                                                                                                    Bc. Hana Zdvihalová