Projekt 6.třídy – FYZIKÁLNÍ VELIČINY

Projekt vychází z potřeb a zájmů žáků o prováděná měření. Okamžitá vizualizace naměřených hodnot a práce s pomůckami umožňuje lepší a konkrétnější představu o měření fyzikálních veličin.
Žáci se sami podílejí na získávání nových poznatků. Trvale si osvojují vědomosti a získávají schopnosti použít je při řešení problémů. Výhodou výstupu je hmatatelnost.  Žák vidí, že něco konkrétního vytvořil.
Výstupem se může pochlubit svým rodičům, spolužákům. Žák poznává svoji hodnotu a získává sebedůvěru.

 Fotografie:

Příprava na projekt:

Projekt: