Projekt 7.třídy – Účinky síly na tělesa

Projek ,,SÍLA“ se mi velice líbil. Tyto projekty mají smysl a něco nás naučí. Myslím si, že většina dětí umí učivo nejméně o 70% více. Kupříkladu Vojta chápe učivo více než z normální každodení výuky. Díky pokusům chápu např.: tlak v praxi. Na projektu bylo vidět, že i vědomostně slabší děti dokážou udělat krásnou prezentaci (+naučit), natrénovat pokus a připravit se na závěrečný test. Projevila se skupinová práce. Děti se proměnily na žáky a každý dokázal co v nich je. Před školní komisí ukázaly, že škola není jen mučení .
Pak učitel ing. P. Jelínek věnoval projektu veškerý čas a úsilí. Připravoval nás na pokusy. I mimo volný čas s námi trénoval a pomáhal s přípravou  projektu. O to více mě mrzí, že někteří žáci nechali práci na druhých a nic pro to neudělaly. Někteří ani nepřišli. Ale i přes tyto okolnosti se projekt vydařil podle mých představ. Bylo to sice namáhavé, ale s radostí jsme pracovaly.
Myslím si, že všichni můžeme poděkovat panu učiteli za krásný projekt. Děkuji za slovo.                 Carolyn Viglášová

 

 Projekt na téma „síla“ se mi moc líbil a jsem ráda, že si nás pan učitel vybral. Na projektu se podíleli všichni až na nějaké jedince a to mě mrzí. Ve skupině se mi pracovalo dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem byla vedoucí týmu, tak to pro mě bylo náročnější. Pan učitel se nám po celou dobu na 100% věnoval a za to mu mockrát děkuji. Pro projekt jsme toho museli hodně udělat abychom zaujmuli pozornost. Například jsme museli i mimo vyučovací hodiny nacvičovat pokusy. Museli jsme si vyrobit plakáty a přinést spoustu pomůcek. Projektem všichni žáci vysvětlené učivo určitě lépe pochopili. Ale naopak si myslím,že jsme vše mohli více prodat. Nakonec se nám to vydařilo, a na projekt budu vzpominat jen v dobrém.           Andrea Zítková

 

Projekt se nám jako celé třídě velice vydařil. Každý z nás si něco z toho alespoň zapamatuje.
Např.: Newtonovy pohybové zákony: 1. zákon setrvačnosti,  2. zákon síly,  3. zákon akce a reakce 
Také pokusy, co jsme předváděli, nás příjemně překvapily, někdy se jednalo až o kouzelnické triky.
Celý projekt jsme si náramně užili a děkujeme Vám pane učiteli, že jste si vybral zrovna naší třídu.                 Tomáš  Tejkl

 

Dne 6.3.2014 se konal tří hodinový projekt týkající se účinků síly na tělesa. Všichni jsme se snažili, aby projekt vyšel na maximum. Myslím si, že se na pár drobných chybiček povedl. Pracovali jsme při hodinách fyziky, o přestávkách, po škole a někteří se i scházeli doma. Každý udělal velký kus práce, který se velice ceníme. Zásluhy má i pan učitel Jelínek, který nám pomáhal jak s materiálem, tak i s přípravou. Ze začátku měla spousta spolužáků trému, která časem opadla. Nakonec byla  příjemná atmosféra. Tento projekt hodnotím velice kladně, látku jsme mnohem více pochopili a prakticky vyzkoušeli. Zkrátka, není snad co vytknout.                                    Jan Brynda, 7.třída