Projekt 9.A – Slovní úlohy

V hodinách matematiky jsme společně připravili projekt zaměřený na různé typy slovních úloh.  Netradičním způsobem jsme procvičili a zopakovali tyto úlohy a to soutěžní formou. Celkem soutěžilo 6 družstev po třech žácích.  Žáci si mohli vybrat různě obtížné  úlohy (lehčí-2 body, střední-4 body a těžké- 6 bodů).

Na konec jsme celý projekt vyhodnotili a předali diplomy a medaile.

                                                                                                                                              uč.     P.  Jelínek

Fotky: