PROJEKT FYZIKÁLNÍ VELIČINY-6.A,B

Žáci 6.A a 6.B v hodině fyziky pracovali na projektu o fyzikálních veličinách.

Co o tomto projektu soudí sami žáci?

 

Náš originální fyzikální projekt

„V ZŠ Řeporyje žáci 6.A a 6.B v pondělí 4. března ve dvouhodinovce fyziky pracovali na koláži o fyzikálních veličinách. Na přípravu obrázků jsme měli tři týdny. Vlastní práce probíhala ve dvojicích. …..“

                                                                   Natálka, Kája

„…..Projekt vymyslela paní učitelka Studihradová, abychom si procvičili probrané učivo. Na koláž jsme si sbírali obrázky na téma – objem, délky, hmotnost, čas a teplota. …..   Spolupráce všech skupin byla velmi dobrá. Po skončení jsme práce odevzdali paní učitelce. Druhý den jsme naše koláže hodnotili. Byli jsme překvapeni, jak jsme všichni spolupracovali a vytvořili krásné koláže. …..

                                                                   Kája, Ema

„…..Na projekt jsme byli spojeni s 6.B. Zopakovali jsme si fyzikální veličiny, jednotky a jejich značky. …..  Nejvíce se nám líbilo, když jsme práce dokončili a mohli jsme se podívat, jak krásný výtvor jsme dokázali. ……  O hodině matematiky jsme hodnotili všechny ostatní koláže. Práce byla super a moc za ní děkujeme paní učitelce Studihradové!!!“

                                                                   Matěj, Viky

„……Nejvíce mě bavila spolupráce s mým kamarádem Matějem. Bylo to fajn. Nakonec jsme mohli hodnotit práce ostatních.“

                                                                               Jirka 

Náš originální projekt ve fyzice

„…..Paní učitelka nám nechala tři týdny, abychom si mohli připravit co nejlepší obrázky na dané téma. Mohli jsme si vybrat kamaráda, se kterým chceme na projektu spolupracovat. …..  Ten den přišel! Žáci 6.A a 6.B začali pracovat na projektu.  Byl velmi úspěšný. …..  Když jsme koláže dokončili, odevzdali jsme je paní učitelce. Další den jsme si je navzájem hodnotili body 0 – 10. Vystavené práce bodovala ještě 9.třída. Moc děkujeme paní učitelce Darince Studihradové za dvě nejlepší hodiny.

                                                                   Jakub, Jíra

 „ Byl to projekt o fyzikálních veličinách. Měli jsme za úkol najít obrázky fyzikálních veličin, které jsme vystříhali, nalepili a vytvořili koláž. Druhý den jsme naše umělecká díla hodnotili. …..  Práce nás bavila a chtěli bychom si to zopakovat.“

                                                                               Filip, Honza

Náš zábavný projekt na fyzikální veličiny

„…… Přišel ten den, kdy jsme obě třídy společně začaly pracovat ve dvojicích na projektu. Byla jsem s Barborkou a byla to opravdu legrace. Dvě hodiny nám velmi rychle utekly…. Myslíme, že jsme všichni odvedli dobrou práci.“

                                                                     Bára, Máťa

„….. Tento projekt jsme dělali pomocí obrázků vystřižených z časopisů. Díky projektu jsme se také naučili dělat koláž. Podle nás se projekt vydařil. …..“                    

                                                           Lukáš, Vojta

Projekt vymyslela paní učitelka Studihradová. ……

Na projektu se nám líbila spolupráce s kamarádem. Zopakovali jsme si probrané učivo.  ……“

                                                                     Felix, Ondra

 

Myslím, že k reakcím dětí není třeba více dodávat.

                                                                   Mgr. Renata Šantorová

Fotografie: