Projektový den „Karel IV. 700 let“

Řeporyjemi kráčel sám Karel IV. se svou družinou

Vzhledem k tomu, že letos uplynulo 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., který je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost a za jehož vlády dosáhly české země nebývalého rozkvětu, rozhodli jsme se v řeporyjské základní škole věnovat celoškolní projekt právě této důležité události. A tento záměr se díky velkému úsilí vedení a všech zaměstnanců školy, žáků a rodičů, kteří projekt podpořili, dokonale vydařil.

Slavnostní den, na který jsme se v průběhu celého roku pečlivě připravovali, připadl na konec června. Počasí nám více než přálo, teploty překračovaly historické rekordy a celá škola se změnila v malé království.

Žáci byli rozděleni do týmů, které nesly názvy významných šlechtických rodů, a v areálu školy měli umístěna svá sídla – repliky hradů z kartonu. Již od rána se konala různá klání: děti vozily pytle s moukou do mlýna, střílely z praku i lukem, sedlaly koně, lovily v rybníce ryby, u báby kořenářky určovaly rostliny, ve skriptoriu usilovně psaly husím brkem iniciály svého jména dobovým písmem… Velký ohlas mělo i lazebnictví, kde se holily brady, mistři dlaždiči dláždili ulice, kejklíři chodili po laně či na chůdách a rytíři se museli navléct do brnění z krabic a procházet bludištěm.

Dopolední zábavy bylo ještě mnohem víc a za každou splněnou disciplínu dostala družina indicii – svitek papíru, díky které pak rody mohly složit „tajenku“, jež jim zaručila úspěšné absolvování soutěžního klání.


Odpoledne kráčel školním areálem slavnostní královský průvod v čele s Karlem IV. a dvěma jeho manželkami v dokonalých dobových kostýmech. Všechny rody nesly své erby a když se král usadil, přednesly mu postupně své zdravice. Následovaly dvě hodiny pečlivě připravených vystoupení. Hudební kroužek zazpíval píseň o Karlu IV., všichni účastníci akce ocenili vystoupení s ohnivými tyčemi, akrobatické a dobové tance a zasmáli se vtipnému vystoupení žáků 4. třídy a jejich písni „Hoja hoj“. Kromě jiného několikrát zazněla klasická kytara, žáci 1. tříd předvedli „Rytířskou píseň“ a „Ať žijí duchové“, skupina historického šermu Alotrium všechny vtáhla do rytířského klání a na závěr zazpívaly mimořádně talentované manželky Karla IV. známý hit „Lásko má, já stůňu“ z  jednoho z nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně. Karel IV. slavnostní odpoledne uzavřel svým proslovem, v němž zdůraznil důležitost vzdělání pro rozvoj české země.
Účastníci akce se mohli občerstvit ve středověké krčmě, nakoupit si u košíkářky, šperkařky nebo u stánku vinařství.
Projektový den se vydařil ke spokojenosti nás všech a my bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům: MÚ v Praze 5 – Řeporyjích, paní Janě Morysové, sboru dobrovolných hasičů, vedení školy, všem pedagogickým pracovníkům a zejména paní učitelce Haně Zdvihalové, která celý projekt koncipovala a řídila, ale také všem rodičům a prarodičům, kteří žáky během přípravy tohoto projektu podporovali. Chvílemi se až zdálo, že Karel IV. na jeden den ožil a skutečně přišel mezi nás. Byla to krásná akce, na kterou budeme s radostí vzpomínat.

Hrady: 

Soutěže:

Průvod a zdravice Karlu IV.: 

Vystoupení žáků: