Projektový den na 1. stupni „Středověk a Karel IV.“

 

V posledním únorovém týdnu jsme na prvním stupni věnovali jeden den dalšímu z řady projektových vyučování. Tentokrát bylo zaměření na dobu středověku a na osobnost císaře Karla IV., kterému se budeme více věnovat na našem celoškolním projektovém dnu v měsíci červnu.

Každá ze tříd prvního stupně měla připraven svůj program prolínající se s výukou.

V páté třídě jsme v hodině matematiky pracovali s římskými čísly. Žáci přiřazovali k různým událostem ze života Karla IV. data v římských číslech. Poznávali jsme i měrné jednotky středověku a některé si ukázali názorně.

V rámci českého jazyka byla práce  s textem Jiřího Suchého „Příhoda mostní“. Zde jsme se zaměřili na skládankové čtení s předvídáním. Text, který byl vtipný, žáky zaujal a při čtení jsme se velice bavili.

Největší úspěch u žáků však měly chlebové placky, které si sami upekli a ručně utlučené máslo. Výroba těchto produktů v rámci předmětu člověk a svět práce šla dětem pěkně od ruky a všichni jsme si pochutnali. Čekání při pečení placek jsme si ukrátili popisem pracovní činnosti (sloh), kde děti popsaly postup, jak jednotlivé produkty vyráběly.

Hodinou tělocviku se tento projektový den uzavřel. Zaměřili jsme se na rychlostní soutěže, které měly v sobě prvky rytířského klání. V tomto projektovém dni jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí,  procvičili si učivo  a naučili se novému, zasportovali si a ještě se pobavili.

 

Zde jsou postřehy některých páťáků:

Na ten den jsme se mohli obléct jako ve středověku. První hodinu byla matematika a v ní jsme si ukazovali, jak lidé ve středověku měřili a vážili.                                      Natálie

Mě se líbilo, když jsme dělali chlebové placky a ze smetany máslo. Museli jsme dlouho třást zavařovací sklenicí.                                                                                                Jirka

Každý z týmů dostal papír, na kterém byla důležitá data ze života Karla IV. a obálku s římskými čísly. Měli jsme k událostem přiřazovat letopočet v římských číslech. Moc mě to bavilo.                                                                                                                     Julie