Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Rozvoj IT na naší škole

 


Ve školním roce 2018/2019 jsme se pustili do kompletní rekonstrukce IT vybavení na naší škole. 

Celá rekonstrukce začala již na podzim roku 2018, kdy jsme pořídili nový server. Na jaře 2019 jsme kompletně rekonstruovali počítačovou učebnu, kde byl vyměněn nábytek, veškeré rozvody a aktivní prvky datových sítí. Zároveň byly vyměněny veškeré rozvody datových sítí po celém areálu školy s tím, že páteřní vedení mezi podlažími hlavní budovy a pavilony bylo nahrazeno optickými kabely. Veškeré objekty naší školy jsou zároveň pokryty zabezpečenou bezdrátovou WiFi sítí.

Do nové počítačové učebny jsme pořídili 22 nových žákovských PC a 1 PC pro vyučujícího. Dále jsme zprovoznili 3 mobilní učebny. 1 pro druhý stupeň, čítající 20 žákovských notebooku a 2 pro první stupeň, vždy po 10-ti žákovských noteboocích. Naši učitelé mají k dispozici 10 notebooků.

Prakticky všechny naše učebny jsou opatřeny dataprojektory a do dvou učeben jsme zakoupili 2 interaktivní tabule Samsung Flipchart, které bezdrátově komunikují s našimi počítači. Učebny na prvním stupni jsou navíc vybaveny vizualizéry propojenými s dataprojektory.

Na všech nových PC a noteboocích je nainstalován operační systém Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016 Pro, LibreOffice a mnoho výukových programů. Všechna PC a notebooky mají přístup do Internetu.

Žákovské počítače a notebooky jsou vybaveny dohledovým softwarem, díky kterému mohou vyučující ze svých PC a notebooků online sledovat, jak děti pracují a kdykoliv jim mohou vzdáleně do jejich práce vstoupit.

Vybavení pro kroužek 3D tisku

Též jsme si pořídili 3D tiskárnu Rebel II 3D a ve školním roce 2019/2020 plánujeme pro děti otevřít kroužek 3D tisku.

Výuka robotiky

Ve školním roce 2019/2020 budeme pro 9. ročníky otevírat předmět Robotiky a z toho důvodu jsme pořídili 3 sady robotických stavebnic LEGO Mindstorms EV3, na kterých se budou děti učit roboty programovat.

Modernizace IT byla realizována díky projektu EU, Evropské strukturální fondy Operační program Praha – pól růstu ČR (CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000494) a za přispění a MČ Praha 5 Řeporyje.

Tomáš Frank, Lenka Weignerová