Protidrogový vlak na nádraží v Dejvicích

V rámci prevence rizikového chování jsme se dne 15.listopadu 2015 zúčastnili s paní učitelkou Irenou Havlíkovou zážitkového kurzu  „ Protidrogový vlak“. Tato akce se konala v obrněném vlaku na nádraží v Dejvicích. Na začátku programu jsme vyplňovali krátké dotazníky , zdali jsme už přišli do styku s drogami. Ve vlaku jsme zhlédli sugestivní film o tom, jak je jednoduché propadnout závislosti. Nedílnou součástí programu se staly autentické místnosti, jež se vyskytovaly ve filmu. Názorná ukázka drog, všeho co se může stát vlivem závislosti, šokování veřejnosti či získání nových poznatků slouží jako důležitá prevence před užíváním omamných látek. Z kurzu odcházíme poučeni a seznámeni s riziky.

 Andrea Zítková a Jan Brynda, žáci 9. třídy