Řeporyjská strašidýlka

7. ročník Řeporyjských strašidýlek

"Fantasy” zvířata nás provázela dalším ročníkem Řeporyjských strašidýlek. Každá třída si vyrobila své “Fantasy” zvíře a vystavila ho na školní zahradě, kde čekalo na večerní program. Početný lampionový průvod se s pomocí hasičů mohl bezpečně přesunout od hasičské zbrojnice až do areálu školy. Na školním hřišti proběhlo slavnostní pasování prvňáčků mezi žáky školy. Prvňáčci zahájili program tanečkem na písničku ZOO. Společně se žáky 9. ročníku nastoupili na slavnostní pasování za doprovodu flétnistů z hudebního kroužku . Zástupci obecního úřadu a paní ředitelka předali prvňáčkům trika se znakem školy. Vyvrcholením akce byl ohňostroj. Občerstvení a diskotéka nám pomohly překlenout chladný podzimní večer.

Jana Zouvalová