Řeporyjský retro týden

Každoroční pořádání projektových akcí pro širokou veřejnost, které jsou zaměřeny na nejrůznější témata, se na ZŠ Praha 5 Řeporyje stalo již několikaletou tradicí. V roce 2016 žáci a pedagogové společně velkolepě oslavili 700. výročí narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. V rámci loňského projektu vyrazily děti v doprovodu ostřílených průvodců z Klubu českých turistů za poznáváním přírodních skvostů naší země. Letos iniciovalo vedení školy celoroční projekt zasvěcený 100. výročí založení Československa. Jeho cílem je zdůraznění významu vzniku Československa, posílení pocitu sounáležitosti k vlastnímu národu a uvědomění si naší kulturní, historické a společenské svébytnosti. Bezprostředně po Velikonocích se projekt rozjel na plné obrátky zahajovací akcí nazvanou Retro týden aneb jak tomu bylo ve škole kdysi. Významnými spolutvůrci bohatého programu se staly pochopitelně děti. Jako mávnutím kouzelného proutku se škola přenesla v čase do minulosti. V areálu školy se potkávali žáci v pionýrských krojích nebo ve sportovních úborech v barvách trikolory, které se kdysi nosily v hodinách tělocviku. Vedle „ostrého týpka“ v džínové vestě s nápisem AC/DC, uniformovaných příslušníků Sokola či Československé armády se po chodbách školy pohybovali také pedagogové odění do manšestráků, květovaných zástěr, bílých plášťů či halenek s vycpávkami na ramenou. Děti si navíc vyzkoušely, jaké to bylo, když se ve škole dříve muselo o přestávkách „kolovat“ po chodbě, tj. organizovaně chodit v kruhu. Žáci také písemně zachytili dobovou atmosféru v školách, jak ji známe třeba z filmů Cesta do hlubin Študákovy duše či Škola základ života. Na vlastní kůži si děti mohly prožít pocity neposlušného žáka, který musel v dřívějších dobách za trest klečet na hrachu nebo dostal přes prsty rákoskou – dnes pochopitelně jen symbolicky. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zapůjčily škole při této příležitosti panelovou výstavu nazvanou Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času, na níž si děti prohlédly, jak kdysi vypadalo vysvědčení. Nechyběly ani soutěže. V kvízu nazvaném Obrazy naší každodennosti, jemuž předcházela důkladná četba dobového tisku, odpovídaly děti na otázky týkající se bezprostřední atmosféry a prožívání obyčejných lidí ve dnech vzniku Československého státu. Pochopitelně nezůstaly opomenuty ani slovenské reálie. Součástí kvízu byla i soutěž Slovenský tezaurus, v níž děti odhadovaly významy sedmdesáti slovenských výrazů – kupodivu velmi úspěšně. O tom, že to se slovenštinou neměly vůbec jednoduché, svědčí nejen celkový počet slov, ale i jejich výběr. Vždyť kdo z dospělých by věděl, co znamená např. „cencúľ“, „lienka“, „lievik“, „olovrant“, „povala“ nebo „žubrienka“. Program pamatoval také na slovenskou gastronomii, ve školní jídelně se mimo jiné podávaly i poctivé slovenské halušky. Už nyní se Řeporyjští mohou těšit na červnové vyvrcholení školního projektu, v němž se žáci ohlédnou za jednotlivými desetiletími naší novodobé historie od vzniku Československa až po současnost a pokusí se co nejvěrněji zachytit českého národního ducha, jak se odráží v každodenních událostech v životě obyčejného občana. V programu nebudou chybět divadelní scénky ani ukázky dobové módy a hudby. Přejeme řeporyjskému školnímu projektu úspěšné finále a jeho účastníkům hodně zábavných i poučných zážitků!

Mgr. Zdeněk Kauer