Ročníkové práce

Ročníkové práce

Jak už je na naší škole zvykem, žáci devátých tříd každoročně prezentují své ročníkové práce, letos zaměřené na „Svět médií“. Žáci si losovali konkrétní rozhlasové a televizní stanice, youtubery, tištěná periodika a internetová zpravodajství. Stěžejním bodem jejich práce byl rozhovor s odborníkem. Díky této části ročníkové práce se žákům podařilo dostat například do redakce časopisu Reflex nebo do studia Óčka. Sami pak ohodnotili rozhovory jako nejlepší zážitek jejich práce, jelikož měli možnost se osobně setkat se zajímavými osobnostmi a mohli nahlédnout do „zákulisí“ mediálního světa. Samotné prezentace se žákům moc povedly. Přestože někteří bojovali s trémou, tak odvedli velmi dobrou práci, při které předvedli své komunikační a studijní dovednosti.

 

Lucie Wilczková