SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – Martin Koukal

Sazka Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouholeté kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – „Česko sportuje“, který nám přijel představit olympionik Martin Koukal. Hlavním cílem projektu je zapojit do sportování co nejvíc žáků, jelikož nejde o výsledky, plnit disciplíny mohou v mnoha případech i děti jinak osvobozené z tělocviku kvůli zdravotním problémům nebo žáci s hendikepem.

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ (OVOV), do kterého jsme se jako škola zapojili je dílčí součástí projektu Sazka Olympijský víceboj.

Na výše zmiňované projekty navazuje náš školní projekt „Učíme se běhat“, kdy se se žáky při hodinách tělesné výchovy více zaměřujeme na atletická průpravná cvičení.

Karel Vancl