Setkání s neolitem

V současné době probíhá na pozemku naší školy archeologický výzkum.  Rozhodli jsme se proto využít situaci a domluvili si exkurzi přímo na místě. Tímto bych chtěla poděkovat všem archeologům,  kteří nás výzkumem ochotně provedli, popsali dětem náplň své práce a zodpověděli dotazy našich žáků. Tato akce byla velmi zajímavá, protože jsme mohli v praxi vidět to, o čem se učíme. 

                                                                                                         Hana Zdvihalová                                                                           

Ukázky ze slohových prací žáků 5.A:

U nás ve škole se bude stavět nová tělocvična. Před každou stavbou se musí zavolat archeologové, aby zjistili, jestli tam není něco zajímavého. Měli jsme možnost jít se podívat na jejich práci. Vyprávěli nám, že na těchto místech byly staré chatky. Paní nám také ukázala, jak naši dávní předci ukládali své mrtvé do hrobu.                                                                                                                                             Oliver

Archeologové se domnívají, že toto místo bylo původně okrajem nějaké vesnice. Našli zde například střepy vázy, opracované pazourky, kámen na mletí obilí, část sekyrky.                                                Ríša                                                                                

Ukázali nám, jak kopají díry ve tvaru čtverce a jak si nálezy zakreslují. Celá exkurze se nám moc líbila.          

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          Aneta