Setkání s předškoláky

Prosincové setkání s předškoláky probíhalo ve znamení divadla. Nejprve žáci z dramatického kroužku, který příští rok oslaví již dvacet let práce na naší ZŠ,  předvedli krátké ukázky z pohádek. Děti z mateřské školy hádaly, o jakou pohádku se jedná. Pak šly děti pracovat do skupinek,  kde je vedli žáci z dramatického kroužku. Za úkol měli společně nazkoušet a představit ostatním krátkou pohádku, kterou pak všem představili. Zakončili jsme pantomimou. Odpoledne s předškoláky se vydařilo a my už se těšíme na další setkání.                                                      Bc. Hana Zdvihalová

IMG_6841 IMG_6848 IMG_6843 IMG_6842