Setkání s předškoláky

Dráček předškoláček byl tentokrát zaměřen na divadelní dílnu. Děti se seznámily s prací dramatického kroužku na naší škole a nazkoušely si několik klasických pohádek. Pracovaly nejprve ve skupinkách pod vedením dívek z tohoto kroužku a potom si postupně pohádky v připravených kulisách také zahrály. Děti pracovaly s radostí a se zaujetím, bylo vidět, že se jim akce líbila. Předškoláček byl v letošním školním roce poslední. Nezbývá, než se těšit, až se s dětmi sejdeme u zápisu do první třídy.                Hana Zdvihalová