Setkání

Setkání

Koncem ledna proběhlo na naší základní škole jedno zajímavé setkání. V rámci výuky moderních dějin seznamujeme žáky pátých tříd i s událostmi události roku 1968 a 1969.

Pozvání na besedu přijala paní Božena Kotmelíková, která okupaci sovětskými vojáky zažila na vlastní kůži jako spojovatelka v bývalé Meziměstské a mezinárodní ústředně v Praze na Žižkově. Vyprávěla tak dětem svůj příběh z této doby a děti se zaujetím naslouchaly. Seznámila je také s prací spojovatelky na meziměstské ústředně. S tímto povoláním se v dnešní době již žáci nesetkají.

Beseda byla provázána ukázkami dokumentárních filmů, písničkami a fotografiemi. Prostor byl i pro dotazy žáků.  Setkání bylo pro ně přínosem právě účastí pamětníka, který je svým vyprávěním vtáhl do těchto smutných okamžiků našich dějin.                         Hana Zdvihalová