Seznam pomůcek na výtvarnou výchovu pro 6. – 9. ročník:

 • měkká tužka (č. 1)
 • pastelky
 • fixy
 • vodové barvy
 • 2x kulatý štětec
 • 2x plochý štětec

            (vždy jeden tenký a jeden silnější)

 • temperové barvy
 • černá tuš
 • 2 – 3 špejle
 • redispero střední velikosti + násadka
 • voskovky
 • barevné křídy
 • čtvrtky A3, A4 (1 čtvrtka týdně)
 • nůžky, lepidlo
 • hadr
 • podložka na lavici

(pracovní oděv)