Škola

Základní škola Řeporyje je umístěna v zeleni, mimo dopravní provoz, zároveň v dosahu dopravy MHD (bus do stanice metra Luka). Na velkém školním pozemku mohou děti trávit velké přestávky, v interieru školy jsou stoly na ping pong, které děti využívají o malých přestávkách. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v areálu školy.

Odborné pedagogické vedení vysokoškolsky aprobovaných učitelů. Výuka jazyků – hlavní cizí vyuč. jazyk AJ, dále nabízíme výuku RJ, NJ, FJ. Výuka v interaktivních učebnách a moderní počítačové učebně. Víceúčelové sportovní hřiště je využíváno k výuce tělesné výchovy i k tréninkům na účast v meziškolních sportovních soutěžích (softbal, fotbal, nohejbal, florbal …) školní družina (tvořivé aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb, citlivé vedení). Zájmová činnost (kroužky hudební, výtvarný, dramatický, sportovní). Několikrát do roka celoškolní akce v areálu školy. Výlety, školy v přírodě, exkurze, koncerty, divadla. Návštěvy zajímavých míst, lyžařský výcvik v Rakousku a studijní pobyty v zahraničí.

Škola je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky, je zřízena obcí, příspěvkovou organizací a je samostatným právním subjektem od roku 1993. Naše škola patří mezi menší, ve školním roce 2008/09 měla 200 žáků v 10 třídách a dvě oddělení školní družiny se 47 žáky. Na 2. stupni máme specializovanou třídu pro žáky se specifickými poruchami učení. Integrované žáky máme zařazeny do běžných tříd 1. a 2. stupně.

Výuka žáků probíhá ve dvou budovách v areálu školy. Ke škole náleží pavilon dílen – cvičné kuchyně a výtvarny. Výuku tělesné výchovy 1. stupně kombinujeme s výukou plavání. Škola nemá vlastní tělocvičnu, vyžíváme nabídku pronájmu Sokolovny, což je finančně a organizačně náročné. Výuka tělesné výchovy 1. a 2. stupně probíhá převážně venku na víceúčelovém hřišti v areálu školy.

Škola má odborné učebny: počítačovou a  multimediální. Vybavení učeben je na dobré úrovni: internet, vzdělávací a výukové programy, interaktivní tabule.

Zaměření:

  • 1. a 2. ročník – vzdělávací program podle ŠVP
  • 3. až 5. ročník – vzdělávací program OŠ, 12035/97-20
  • 6. a 7. ročník – vzdělávací program ŠVP
  • 8. a 9. ročník – vzdělávací program OŠ. 12035/97-20

Vzdělávací program: ŠVP, motivační název – ŠKOŘEP

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V našem ŠVP jsme naše priority zaměřili na výuku cizích jazyků (AJ od 2. ročníku, AK od 7. ročníku, od 6. ročníku vyučujeme další cizí jazyk – ruský, německý, francouzský) a také výuku informačních a komunikačních technologií.