Družina

 

Školní rok 2018/2019

Provoz   školní   družiny

 

1.oddělění  –  vychovatelka  p. Ludmila  Růžičková

                      Zvoňte  na  zvonek   1.A

 

2.oddělení  –  vychovatelka  sl. Lenka  Jarolímková

                      Zvoňte  na  zvonek  2.A

 

3.oddělení  –  vychovatelka  p. Mirka  Novotná

                      Zvoňte  na  zvonek  2.B

 

4.oddělení  –  vychovatelka  p. Eva  Staňová

                      Nový  pavilon  –  třída 1.B

 

5.oddělení  –  vychovatelka  p. Martina  Bejvalová

                                              p. Hana  Němcová

                      Hlavní budova  –  ve třídě  3.B

 

Ranní  družina pouze pro zapsané děti od 6.30 – 7.20  Zvoňte na zvonek  1.A

Základní informace

Telefon: 720551815

Upozornění rodičům: Změna plateb za školní družinu při ZŠ Řeporyje od 1. Září 2010.

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude placen pouze bankovním převodem.

První platba musí být zaplacena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1.pololetí……1500 Kč

2.pololetí……1500 Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3000 Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze ranní družiny.

Číslo účtu školy:578440213/0300

VS:                číslo přihlášky

Zvýšení příspěvku odsouhlasil zřizovatel a školská rada.

Dětem bude zabezpečen pitný režim. Mgr. Eva Hájková

                                   Ředitelka školy

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin. pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. Od 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:35 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:15 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

Denní program ve školní družině

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování.

Věnujeme se zejména zájmové činnosti.

6:30-7:40 volné hry, stolní hry,stavebnice,kreslení, pohádka na videu

11:35 příchod za tříd

12:00-12:30 hygiena, oběd

12:30-13:15 klid po obědě. odpočinek, čtení pohádky

13:15-14:30 hlavní činnost-výtvarná,pracovní a zájmová, vycházka po okolí

14:30-15:30 pobyt venku: V době pěkného počasí jsou děti venku až dvě hodiny

do 17:00 odpočinek, volné a společenské hry

Denní program je upraven podle rozvrhu dětí ostatních tříd

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 6.30 – 7.20 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.