Sportoviště

Od 11. 5. 2020 se povolují sportovní tréninky s účastí nejvýše 100 lidí na venkovním i vnitřním sportovišti.

Požadavky na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

 • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek. Zdroj: MZČR

         

           

           Základní škola nabízí všem zájemcům o pohybové aktivity a sport možnost využití školního hřiště v areálu školy a tělocvičny. Pronájem hřiště a tělocvičny je určen pro sportovní kroužky, jednotlivce, soukromé či firemní sportovní akce. Při celodenní akci je možný pronájem sociálního zázemí a kuchyňky.

 

Seznam sportovišť

Hřiště na malou kopanou 45  x 17 m

Součástí víceúčelového hřiště jsou:

 • 2 tenisové, volejbalové, nohejbalové kurty
 • 2 basketbalová hřiště (4 koše)
 • házenkářské hřiště
 • rozběžiště a doskočiště pro skok daleký

Tělocvična 28 x 15 m

 •  kurt na badminton

Cena za užití hřiště a tělocvičny

celé hřiště (2 kurty)

350 Kč/hod.*

½ hřiště (1 kurt)

180 Kč/hod.*

umělé osvětlení

+ 50 Kč/hod.

celodenní pronájem

2000 Kč **

tělocvična

900 Kč/hod.

kurt na badminton

200 Kč/hod.

* v ceně je zahrnut pronájem sítí na tenis, nohejbal, volejbal

** celodenní pronájem včetně WC a šatny

 

Otevírací doba

všední dny

1430 – 2100

víkendy,

 státní svátky

900 – 2100

* po dohodě se správcem lze otevírací dobu přizpůsobit

Správce hřiště: Pavel Syrovátko 607 014 600

Ředitelka školy: Ing. Lenka Weignerová, Ph.D. 725 700 400

Provozní řád hřiště. doc