Školní kolo hudební soutěže

 

Na prvním stupni naší školy se uskutečnila hudební soutěž. V hodinách hudební výchovy proběhla třídní kola ve zpěvu českých písní. Porotou byli všichni žáci z celé třídy, kteří vždy vybrali tři své spolužáky, kteří postoupili do školního kola. V pátek 20.5. proběhlo školní kolo, kde měla porota, složená z paní ředitelky a tří paní učitelek, náročnou práci. Musela vybrat ze všech šikovných zpěváčků ty nejlepší. Soutěžili mezi sebou žáci prvních a druhých tříd a druhou soutěžní skupinou byli hudebníci od třetí do páté třídy. Soutěžící se pečlivě připravovali a všichni si zaslouží uznání. Je velice náročné vystoupit před takovým množstvím spolužáků a zazpívat tak, aby byla píseň rytmicky i intonačně správně. Všem zúčastněným gratulujeme.