Školní rok 2013/2014 otevíráme speciální 6. třídu

Vážení rodiče, ve školním roce 2013/2014 bude naše škola – ZŠ Praha 5 – Řeporyje opět otvírat speciální 6. třídu. Tato třída bude určena pro žáky se specifickými poruchami učení – dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Pro žáky ve specializované třídě vypracováváme individuální vzdělávací plány ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a žáci pracují podle týdenních učebních plánů.

Pokud má Vaše dítě diagnostikovanou specifickou poruchu a má zájem navštěvovat tuto naši třídu, obraťte se prosím na vedení naší školy.

Mgr. Karel Vancl, zástupce ředitele