Skutečná cena potravin – 6. a 9. třídy

Vědí děti, jaká je skutečná cena potravin?

Zamysleli jste se někdy, proč vyhazujeme přibližně třetinu vyprodukovaného jídla, když každý osmý člověk na světě hladoví? Chtěli jsme, aby o tom přemýšlely i děti, neboť i jejich svačiny někdy končí v koši. Proto se v průběhu prosince 2014 žáci šestých a devátých tříd zúčastnili čtyřhodinového výukového programu mezinárodní humanitární organizace ADRA na téma Skutečná cena potravin.

Všichni cítíme, že se jedná o téma velmi diskutované, neboť plýtvání potravinami, které cestou na pulty českých supermarketů mnohdy urazily tisíce kilometrů, se nám odehrává doslova přímo před očima. Proti tomuto trendu vystupují na světě různé aktivistické skupiny, v Německu například působí tzv. kontejneroví potápěči. Rok 2014 navíc vyhlásila Evropská unie Rokem proti plýtvání potravinami. Workshop zábavnou a interaktivní formou seznámil žáky se současnými fakty o tomto celosvětovém problému a snažil se podpořit, aby se aktivně zapojili při hledání řešení.

A co o této akci řekly samy děti? „Dozvěděli jsme se, že nehladoví jenom lidé v Africe a že by se nadbytečné potraviny raději mohly rozdělit mezi ty, kteří nemají co jíst. Určitě je to lepší, než jídlo vyhodit. Ptali se nás třeba, jestli si myslíme, že je hlad největší problém na světě. Kdo si myslel, že ano, šel na jednu stranu místnosti, kdo ne, tak na druhou. Někdo třeba nevěděl, tak mohl zůstat uprostřed.“ Jak je vidět, tento program dětem nabídl spoustu zajímavých přesahů i do dalších oblastí a přinutil je k zamyšlení nad problémy současného světa.