Slavnost Slabikáře 1.B

Páteční den 22.11. byl u nás v 1. B poněkud jiný než obvykle. První hodinu k nám přišla do třídy  vzácná návštěva – paní královna z Písmenkového království. Poprosila nás, abychom jí pomohly zachránit princeznu Mluvenku. Tu prý uvěznil zlý čaroděj Slovokaz do nejvyšší  věže svého zámku. Museli jsme získat pět zlatých klíčů, abychom mohli odemknout komnatu se zakletou princeznou. Paní královna si nás prověřila, zda umíme číst i psát slabiky a slova, zda poznáme psací i tiskací tvary písmen, zda poznáme počáteční slabiku slova apod. Za každý správně splněný úkol jsme získali jeden klíč. Co myslíte, podařilo se nám Mluvenku zachránit? Byli jsme všichni šikovní a princeznu jsme z věže osvobodili. Za odměnu jsme dostali od paní královny svoji první knihu na čtení Slabikář a sladkost.