Slavnost Slabikáře

V prvních třídách tento týden proběhlo slavnostní předávání Slabikářů. Každý prvňáček si musel svůj Slabikář zasloužit. V projektovém dni děti vypracovávaly úkoly ze čtení, psaní a orientace v textu. Všem se práce více či méně vydařila, takže víla mohla dětem Slabikáře předat.