Slavnostní předávání slabikáře

Ve čtvrtek 19.11. jsme ve škole měli projektový den „Slavnostní předávání slabikáře“. Paní učitelku jsme vyměnili za krále z Dominové země. Dostali jsme od něj spoustu náročných úkolů při „cestě za pokladem”. Za splněné úkoly, které jsme řešili na pracovních listech, s pomocí interaktivní tabule, hráli jsme slabikové bingo a řešili jsme obrázkové slovní úlohy, jsme dostávali drahokamy. Při skupinové práci jsme si za splněné úlohy, vedle drahokamů, ještě zasloužili části mapy. Jednotlivé části jsme složili a zjistili, kde je poklad ukrytý. Pokladem byly slabikáře J. Nyní už se můžeme s chutí pustit do čtení.

1.A  a  M.Šimánková – král