Spolupráce s knihovnou

Spolupráce učitelek prvního stupně ZŠ  Řeporyje s Místní knihovnou.  V budově školní jídelny  je již několik let umístněná knihovna. Tato skutečnost nám velice vyhovuje, a proto ji se žáky často navštěvujeme. V knihovně s dětmi spolupracuje velmi příjemná paní knihovnice Ivana Cilečková. Pro děti připravuje zajímavé programy a ve spolupráci s pedagogy ZŠ průběžně doplňuje doporučené tituly nejen pro děti.  Knihovnu využíváme pro setkávání dětí ze čtenářského klubu a takovou výhodu nemá každá škola. Děkujeme za spolupráci!

Kolektiv učitelek 1.st. ZŠ