Sportovní dopoledne před vysvědčením

Závěr školního roku  jsme si všichni zpestřili sportováním. Soutěžilo se ve třech sportovních hrách – vybíjená, florbal a fotbal. Rozdělení jsme byli do třech skupin – skupina 1 (1.A, 1.B a 2.tř.), skupina 2 (3.tř., 4.tř. a 5.tř.) a skupina 3 (6.1,6.2 a7.tř.). Ke každému stanovišti sportovní hry byl doplňkový sport, aby byli všichni co nejvíce v pohybu. Jednalo se o hod na basketbalový koš, hod na cíl, štafetové skoky z místa a přeskoky přes lano.

Asi největší překvapení se zrodilo ve skupině 2, kde žáci 3.tř. porazili své kamarády z vyšších ročníků ve fotbale a florbale – velká gratulace. Radost z vítězství jsme prožívali všichni se žáky 1.A, kteří se při vyhlašování výsledků radovali nejvíce. Všechny výkony všech tříd stojí za ocenění. Nemůžeme zapomenout na organizátory, kterými se tentokrát stali žáci devátých a osmých tříd. Tímto jim děkujeme za vítečnou spolupráci.

Přejeme klidné prožití prázdnin.