Stěhování národů

Jak jsme se stěhovali

Žáci 4. třídy

Ve třídě jsme dostali mapy, kudy cestovaly různé kmeny. Náš kmen se jmenoval Vandalové a já byla jeho vůdcem. Ze třídy jsme si vzali kufříky i tělocvik. Když jsme přišli na hřiště, tak jsme se usadili na začátek své trasy. Na písknutí z píšťalky jsme se začali přesouvat, až byl každý kmen ve své vysněné zemi.                                                                 Aneta

Vylosovali jsme si kmeny a určili, kudy který kmen půjde. Napsali jsme na papír názvy zemí a páťáci je rozmístili po hřišti jako mapu.                                                                                                                                                          Jirka

Kmeny se daly dohromady, určily si vůdce a na mapách si vyhledaly svou trasu. My jsme měli jít z Německa do Anglie.                                                                                                                                                                                                                 Štěpán

Nejdřív jsme si losovali, kdo s kým bude. Pak jsme si vzali všechny věci – kufříky, tělocvik, aktovky. Z družiny nám půjčili panenky jako děti. Kmeny se různě jmenovaly. My jsme byli Gótové.                                                                                                           Eliška

Já byla Slovan společně s Dominikou, Bárou a Denisou. Při „stěhování“ nám dokonce jeden kmen vzal věci.                                                                                                                                      Anička

Stěhování národů je stěhování různých kmenů tak, jak probíhalo v 5. století. My čtvrťáci jsme se stěhovali společně s páťáky a byla to zábava. Můj kmen se jmenoval Jutové.                                             Pavel

My jsme šli přes Polsko, Německo a Rakousko do Itálie. Cestou jsme svačili a hráli si, že lovíme zvěř.                                                                                                                                                                                                            Natálie

Museli jsme si vzít i loď, protože jsme pluli z Dánska do Velké Británie. Se dvěma kmeny jsme se po cestě spojili a na dva zase zaútočili. Moc jsem si to užila.                                                                                                                                     Julie

Náš kmen měl táhnout ze Švédska do Polska a nakonec na Ukrajinu. Na Ukrajině jsme se rozdělili a půlka šla do Rumunska. Eliška nosila v tašce panenku jako dítě. A tu panenku nám jiný kmen ukradl.                                                                                          Christine

 

Jako první – 4.třída připravila názvy kmenů a z krabic žáci vyrobili auta a lodě.

Poté jsme se rozlosovali do skupiny. Dostali jsme mapu a značili jsme si cestu,  kudy půjdeme. Náš kmen se jmenoval Gótové. Cestovali jsme ze Španělska do Polska a měli jsme s sebou spoustu zavazadel a miminko. Často jsme dělali zastávky, rozdělávali oheň a lovili. Také jsme museli bojovat s ostatními národy. Když jsme doputovali, šli jsme zpět do svých tříd. Mně se tato akce moc líbila a doufám, že si jí znovu zopakujeme.

            Celá akce se konala v areálu ZŠ Řeporyje 30. 4. 2015.                                Barbora  S.   5.třídy

Ve čtvrtek 30. dubna proběhlo v areálu základní školy Řeporyje stěhování národů. Akci pořádala 4. a 5. třída. Začátek probíhal tak, že si všichni žáci vylosovali svoje kmeny.  Žáci stejných národů se sešli, a tak vzniklo několik skupin kmenů. Každý národ si zvolil svého vůdce. Vůdce dostal mapu a museli jsme najít svou cestu, kudy bude jeho kmen putovat. Když jsme dokončili vyznačování cest, museli jsme sepsat na papír, přes které země půjdeme. Po sepsání zemí jsme šli na oběd a na velkou přestávku. Další hodinu jsme se přesunuli ven na hřiště. My jako pátá třída jsme museli rozmístit nápisy zemí, tak aby tvořily Evropu. Jak jsme dokončili rozmisťování zemí, přišla 4. třída. Sesedli jsme si do skupin národů a šli jsme do země, odkud jsme se stěhovali. Po zapísknutí jsme vyrazili na cestu. Putovali jsme a napadali jsme kmeny a nebo naopak jsme se spřátelili. Každý kmen navštívil své země a dorazil do konce. Stěhování národů se nám velmi líbilo i se nám moc povedlo.

                     Michaela K. a Barbora G. – 5.třída

 

Ve čtvrtek 30.4.pátá a čtvrtá třída pořádala akci: Stěhování národů.

Všichni se sešli ve čtvrté třídě, vylosovali si národ a na mapách hledali svou cestu.Když všechny národy odsouhlasily, že ví kudy se mají stěhovat, rozdala nám paní učitelka malé papírky, abychom si na ně napsali tahák na cestu.Hodina přípravy byla u konce a my jsme se šli posilnit na oběd.Další hodinu jsme se přesunuli na školní hřiště a my z páté třídy jsme položili nápisy s jmény různých zemí na zem, aby tvořily Evropu.Náš národ se jmenoval Sasové a putovali jsme z Německa lodí do Anglie.Ostatní národy se také stěhovaly a to pěšky nebo lodí jako my.Nejlepší ale byly kmenové války, přenášeli jsme jejich věci k nám a oni naše zase k nim a byla to hrozná legrace!

                                 Moc se mi to líbilo.                                                                                                            Karolína  5.třída