Tělesná výchova – bruslení

Od prosince minulé roku zařazujeme do školní tělesné výchovy bruslení. Chceme totiž žáky zapojovat do co nejširšího spektra pohybových aktivit, které rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Jako místo výuky využíváme blízký Školní zimní stadion Bronzová. Žáci se učí základům bruslení, ti pokročilejší hrají hokej nebo obdobné hry. Bruslení žáky baví a doufáme, že se mu budou věnovat i ve svém volném času.

                                                                                                                                Karel Vancl, Petr Havránek