TŘÍDĚNÍ OPADU A RECYKLACE – 4.třída

SEMINÁŘ –   „TŘÍDĚNÍ OPADU A RECYKLACE“

         Návyk třídit odpad by si děti měly osvojit od útlého věku. Jeho důležitost si připomínáme v běžných situacích a využíváme i dalších možností jak toto povědomí u žáků neustále prohlubovat.

V rámci vzdělávacího programu o správném zacházení s odpadem  se v pátek 25.11.2016  žáci prvního stupně zúčastnili semináře – „Třídění odpadu a recyklace.“

         Ve třetí a čtvrté třídě si žáci teoreticky ověřili, že nejen bezpečně ovládají barvy kontejnerů, ale znají i další možnosti sběru odpadu (sběrné dvory, zpětný odpad). Mluvili o výrobcích z recyklovaného odpadu a také si připomenuli, kde mohou získat další informace o třídění.

         Na závěr si své znalosti ověřili v praxi. Většinou se nenechali zmást chytáky jako zrcadlo a polystyren.

         Hodina velmi rychle uběhla a všem se v mysli snad ještě více uchytila myšlenka: „Tím že třídím – šetřím přírodu a nezhoršuji životní prostředí.“

img_0150 img_0151 img_0155 img_0156 img_0157 img_0158 img_0159 img_0160 img_0161 img_0162 img_0163 img_0164 img_0165 img_0166 img_0167 img_0168