Třídní schůzky pro třídy 1.A a 1.B dne 1.9.2014

1. září 2014

V tento slavnostní den by měly děti přijít se školní aktovkou. Rodiče s dětmi se sejdou v 9:00 hodin  v  1.patře hlavní budovy ZŠ, kde proběhne slavnostní uvítání. Poté děti přejdou do svých tříd se svou třídní učitelkou.

V 10:00 hodin proběhne informativní schůzka rodičů. Účast nutná, neboť budeme doplňovat mnoho údajů o žácích a budeme předávat další důležité informace.

 

2. září 2014

Vyučování začíná v 8,00 hodin a končí v 11:45 hodin (4 vyučovací hodiny).

 Od 2. 9. 2014 budou mít žáci v aktovce penál, přezůvky v sáčku, pití a svačinu.