Třídní schůzky ve středu 4. září 2013

2. až 5. třída …… od  17:00

6. třída …………. od   17:30

7. až 9. třída  ….. od  18:00