Učební plán – leden 3.B

Učební plány na měsíc leden

Matematika: Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Jednotky délky, hmotnosti a objemu. Zaokrouhlování trojciferných čísel. Čtverec, obdélník. (učebnice do strany 34)

Český jazyk: Podstatná jména – dokončení, shrnutí učiva. Vyjmenovaná slova po M. (učebnice do strany 75)

Člověk a jeho svět: Lidské tělo – stavba, rozmnožování, smysly, růst a vývoj, správná výživa, denní režim. (učebnice do strany 41, PS do strany 34, str. 35 nevyplňovat – testík)