Učíme se zlomky

Učíme se zlomky

Žáci 4. A zažili netradiční výuku matematiky v kuchyňce. Ve skupinách si upekli pizzu. Během krájení jsme si názorně vysvětlovali dělení celku na části. Hned všem byla tato látka o něco jasnější a ještě jsme si náramně pochutnali.

 

Karolína Koutecká