Ukázka dravců

Dnešní svátek Den Země naše škola oslavila ukázkou dravců a sov ze záchranné stanice Ikaros, která se nachází v obci Chrástov na Vysočině. Pan Hořák zajímavě pohovořil o jejich životě a chovu. Děti si mohly ptáky prohlédnout zblízka i je vzít na ruku. Pan Hořák svými besedami umožňuje žákům bezprostřední kontakt s přírodou. Jeho záchranná stanice pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům zejména ošetřením, léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody.

Více na www.staniceikaros.cz.