V 1.B jsme zachránili princeznu

 Na konci školního roku jsme si zahráli na statečné zachránce a vysvobozovali jsme princeznu Helenku. Tu zaklel zlý čaroděj Valsorim. Společně jsme procházeli začarovaným pohádkovým hradem a postupně jsme plnili úkoly. K jejich zvládnutí jsme museli využít vědomosti a dovednosti získané během celého školního roku. Za každý správně splněný úkol jsme našli správné písmenko do kouzelného zaklínadla, kterým se dala princezna Helenka vysvobodit. Princeznu jsme zachránili a ta nás odměnila sladkým překvapením.