V říjnu jsme vyrazili po stopách indiánů

V tomto měsíci jsme toho hodně zažili, ale i jsme se mnoho naučili. Pochutnali jsme si na dobrotách, které připravily maminky k jablíčkovému projektovému dni. Při českém jazyce jsme se snažili přečíst první slova. Musíme to ještě hodně trénovat! Bylo těžké napsat správně diktát psacích písmen.  V matematice jsme sčítali do 5. To nám jde výtečně! Paní učitelky nám začaly dávat známky. Velmi rády dávají jedničky a také "zlaté"!  Většina z nás zvládla přednes  dlouhé básně "Syslí dům".  V rámci hudebního programu jsme zpívali písničky za doprovodu různých hudebních nástrojů. Zpestřením indiánskeho dne byla šipkovaná po Řeporyjích. Plnili jsem úkoly a za odměnu jsme dostali sladkou odměnu.  Atmosféru podzimu jsme si užili na vycházce, při které jsme nasbírali listy na výtvarnou výchovu. Putování podzimem jsme zakončili programem v "Mobilním planetáriu." 

M. Lebedová, J. Zouvalová

 

 

 

IMG_3761

image (1)image (2) image (3) image (4) image (5) image (6) image (7) IMG_1612 IMG_1617 IMG_1621 IMG_1623 IMG_1625 IMG_1632 IMG_1642 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1648 IMG_1653 obrázek