Vánoční besídka ŠD

Jako každý rok i letos proběhla ve školní družině našich prvňáčků  tradiční vánoční besídka. Po obědě jsme si ve svých odděleních zahráli a zasoutěžili. Plnili jsme různé  vánoční úkoly, skládali puzzle a luštili tajenky, došlo i na vánoční básničky a písničky. Poté jsme se obě oddělení sešly v 1. A u vánočního stromečku. Zpívali jsme společně vánoční koledy a na závěr proběhla všemi očekávaná vánoční nadílka. 

Všem  rodičům a přátelům školy  přejeme  jménem dětí a zaměstnanců krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.

Za ŠD Eva Staňová, Ludmila Růžičková