Vědecké výzkumné týmy v páté třídě

 Na začátku ledna k nám do třídy zavítala lektorka ekocentra Podhoubí, aby žáky seznámila se skrytou silou vody.Během tohoto programu jsme zjistili, že voda je výjimečná a má spoustu zajímavých vlastností. Nejprve jsme si zopakovali, kde všude na Zemi můžeme vodu nalézt a v jakých formách. Potom přišla na řadu práce ve vlastních výzkumných týmech.Během pokusů jsme například zjistili, jak se liší slaná a sladká voda, jak funguje koloběh vody v přírodě a jak je možné, že se vodoměrky udrží na hladině. Program byl založen na principech badatelsky orientovaného vyučování a žákům se pokusy v rámci vědeckých týmů moc líbili. Už se těšíme na další pořady ekocentra.