Vlastivědná vycházka „Královskou cestou“

Vlastivědná vycházka „Královskou cestou“

Postřehy žáků 5.A:

Vystoupili jsme z metra na Náměstí Republiky a vyndali pracovní listy.  Paní učitelka nám řekla pár informací a vydali jsme se na cestu. Prošli jsme spousty míst, zakreslovali je do mapy a odpovídali na otázky z pracovních listů.                                                                                                                          Karolína

Prohlédli jsme si výzdobu Obecního domu a pokračovali Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí. Viděli jsme například Staroměstský orloj a radnici. Karlova ulice nás zavedla na Karlův most. Tam bylo hodně lidí, ale i tak to tam bylo krásné.                                                                                                  Rozálie

Na Staroměstském náměstí jsme viděli Týnský chrám, Pražský poledník, Staroměstskou radnici, sochu Jana Husa a kříže, kde byli popraveni čeští páni.                                                                                   Matouš

Prošli jsme Prašnou bránou, které se dříve říkalo Odraná. Na rohu Celetné ulice jsme viděli kubistický dům U Černé Matky Boží. Na Staroměstském náměstí nám paní učitelka ukázala Dům U Kamenného zvonu, který je nejstarším domem na tomto náměstí.                                                                         Tomáš