Vstup a odchod ze školy

S ohledem na bezpečnost žáků naší školy (vzhledem  k probíhajícím stavebním úpravám v okolí školy) budou žáci vstupovat do areálu školy a odcházet pouze modrými vraty. Pokračovat budou ulicí Od Školy, nesmí procházet ulicí Na Manoušce.