Výroba elektřiny v pátých třídách

Výroba elektřiny v pátých třídách

Ekocentrum Podhoubí – pořad „Elektřina – dobrý sluha ale zlý pán“

Program byl zaměřen na problematiku spotřeby elektrické energie v domácnostech. Žáci si vyzkoušeli vyrobit jednoduchou baterii. Seznámili se s procesem vzniku elektřiny a dali si do souvislosti využívání elektrické energie a související dopady na přírodu. Vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby místo rodičů hospodařili (s elektřinou) doma oni. Na závěr se zamysleli, kolik stojí cesta elektřiny do našich zásuvek a  jak by sami mohli elektřinou šetřit.                                              Hana Zdvihalová

Postřehy žáků:

Celý projekt začal hrou „šibenice“. Vyšlo nám slovo SPOTŘEBIČ, o kterém jsme si pak dlouho povídali. Potom jsme se snažili rozsvítit žárovku (2 Volty) pomocí dvou citronů. Pokus se nám nepovedl, tak jsme místo citronů použili mrkev. To už se rozsvítila. Lektorka nám také ukázala obrázky, na kterých byly druhy elektráren a my v prezentaci uváděli jejich výhody a nevýhody. Pořad byl zajímavý, už teď se těším, jaké téma bude příště.                                                            Ester

                                                                                                                             

Všechny týmy prezentovaly různé elektrárny. Náš tým vymyslel na toto téma scénku.    Natálie T.

                                                                                                                                                                    

Pokoušeli jsme se rozsvítit žárovku pomocí citronu a jablka.  Prezentovali jsme elektrárny. Náš tým dostal za úkol prezentovat vodní elektrárnu.                                                                               Dominik                                                            

 

Měli jsme přednášku o elektrických spotřebičích a pracovali jsme v pěti týmech. Zkoušeli jsme, jestli dva měděné hřebíky a jablko, citron nebo mrkev rozsvítí malou žárovku. Také jsme měřili, kolik má citron Voltů.                                                                                                                      Rozálie