Vystoupení v pečovatelském domě

V adventním čase jsme se vydali do domu s pečovatelskou službou do Domu u Agáty. Hudební a dramatický kroužek se snažil babičkám a dědečkům zpříjemnit předvánoční dobu. Připravili jsme si básničky, písničky, tanečky a dárečky, které jsme na závěr s radostí předali.