Vyučování jinak u třeťáků

Český jazyk/sloh – pracovní postup a výuka matematiky/geometrie: stavby z krychlí.