Žáci šestých tříd v hodinách přírodopisu

Žáci šestých tříd v hodinách přírodopisu pracovali ve skupinách, v literatuře i na internetu hledali informace na různá témata týkající se hub (houby jedlé, houby jedovaté, kvasinky, ušlechtilé plísně v potravinářství, houby jako drogy, recepty z hub, správně chování v lese). Své poznatky zpracovali formou plakátového sdělení a následně prezentovali závěry spolužákům.